Cattour

địa ngục trần gian

địa ngục trần gianDinh Chúa đảo Côn Đảo, 53 đời Chúa Đảo với 113 năm thiết lập “địa ngục trần gian”

10/09/2018

Dinh Chúa Đảo Côn Đảo từng là nơi sinh sống của tổng cộng 53 đời Chúa Đảo, trong vòng 113 năm với biết bao giai đoạn thăng trầm, biến cố của lịch sử. Ngày nay, dinh Chúa Đảo được nhà nước trưng dụng làm nơi trưng bày các hiện vật, di tích lịch sử và văn hóa của người dân Côn Đảo.

Chi tiết