Cattour

tiểu sử

tiểu sửTiểu sử chị Võ Thị Sáu – Tài liệu nên đọc để hiểu thêm về “Chị” trước khi ra viếng mộ

29/08/2018

Võ Thị Sáu (1933-1952) là một nữ du kích trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam, người nhiều lần thực hiện các cuộc mưu sát nhắm vào các sĩ quan Pháp và những người Việt cộng tác đắc lực với chính quyền thực dân Pháp tại miền Nam Việt Nam.

Chi tiết