Cattour

miếu Bà Phi Yến

miếu Bà Phi YếnGiai thoại về Bà Phi Yến và An Sơn Miếu tại Côn Đảo

07/11/2018

Miếu Bà Phi Yến là một trong những di tích lịch sử và điểm du lịch nổi tiếng ở Côn Đảo. Miếu thờ Bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh và là một “nữ thần” được người dân Côn Đảo hết lòng tin yêu và thờ phụng.

Chi tiết